frame interior frame interior frame interior
 
       
  logo    
 

MM AUDYT - Kontakt

Biuro Biegłych Rewidentów MM AUDYT Marianna Karp, Małgorzata Kwiecińska S.C.
R±bień, ul. Promienista 20
95-070 Aleksandrów Łódzki
NIP: 732-203-82-88
Regon: 100-10-20-80

Wpisane na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3063

Marianna Karp - biegły rewident nr w rejestrze 7317 tel. 601-32-60-90
Małgorzata Kwiecińska - nr w rejestrze 10622 tel. 606-667-552

biuro@mmaudyt.com.pl
 
 
frame interior frame interior frame interior